Lilla Teatern

Lilla Teatern grundades år 1940 av skådespelarna Oskar och Eja Tengström. Sitt namn fick teatern av sin första hemvist, en liten salong med 100 sittplatser i Handelsgillets hus vid Kaserngatan i Helsingfors. Under Tengströms tid präglades Lillans repertoar komedier och revyer.

Lilla Teatern | Georgsgatan 30, Helsinki | puh. (09) 394010 | hkt.fi

Ens lite lugn i huset
Fars
31.1. – 9.5.2019

Sommarboken
Drama
22.2. – 18.5.2019

En blick är en blick är en blick
Drama
24.4. – 9.5.2019

Rakt ur livet
Spelning
22.3.2019

Paradisdoktrinen
Komedi
15. – 16.5.2019