TEATTERIMATKA.FI TIETOSUOJALAUSEKE

Kerromme tässä tietosuojalausekkeesta millaisia tietoja keräämme teatterimatka.fi-palvelun käyttäjistä ja mihin niitä käytetään. Tietosuojalausekkeessa kerrotaan mitä teknologioita käytämme ja miten voit hallita evästeisiin liittyviä asetuksia. Käyttämällä teatterimatka.fi -verkkosivua käyttäjä hyväksyy tietosuojalausekkeen ehdot. Käyttäjän tulee lopettaa teatterimatka.fi-palvelun käyttö, mikäli hän ei hyväksy tietosuojaehtojamme.

TIETOSUOJALAUSEKKEEN PERUSTE

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 sekä henkilötietolain 523/1999 10 §:n mukainen tietosuojaseloste ja seloste käsittelytoimista

TEATTERIMATKA.FI MARKKINOINTIREKISTERIN YLLÄPITÄJÄ

Teatterimatka.fi / Saku Sales tmi
Y-tunnus 2544231-5
c/o Johansson
Apteekkarinkatu 5 b 17
00790 Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevassa asiassa

Saku Johansson
Puh: 0400 908 881
saku@teatterimatka.fi

SISÄLTÖ

 1. Millaista tietoa keräämme ja miksi
  1.1. Perustiedot
  1.2. Yritysasiakkaiden tunnistettavat tiedot
  1.3. Kyselytiedot
  1.4. Arkaluonteiset tiedot
 2. Teatterimatka.fi sähköpostirekisterin ylläpito
 3. Henkilötietojen säilytys
 4. Kolmansien osapuolten evästeet
 5. Sivustolle upotettu sisältö
 6. Analytiikka
 7. Oikeutesi henkilökohtaisiin tietoihisi
 8. Tietosuojalausekkeen päivittäminen
 9. Kolmansien osapuolien tietosuojalausekkeet

Mitä oikeuksia sinulla on omaan tietoosi

Tietosuojaselosteen päivittyminen

Kolmansien osapuolten tietosuojalausekkeet

1. MILLAISTA TIETOA KERÄÄMME JA MIKSI

Teatterimatka.fi -palvelun asiakkaina on niin kuluttajia kuin yrityksiä. Keräämme tyypillisesti tietoa kyselytutkimuksista, käyttäjäanalytiikallisista ja sähköpostirekisterillisista syistä. Keräämme tietoa kehittääksemme palvelusta parempaa ja sujuvampaa sekä kuluttajien, että yritysten osalta. Jaamme käsittelemämme tiedot henkilökohtaisesti tunnistaviin tietoihin, evästeillä ja muilla tekniikoilla havainnoituihin verkkokäyttäytymistietoihin sekä sijaintitietoihin, kyselytietoihin sekä edellä mainituista tiedoista johdettuihin tietoihin. Lisäksi käsittelemme erilaisia yritystietoja, palvelun ylläpidollisistä, markkinoinnillisista sekä myynnillisistä syistä. Käsittelemme henkilötietoja vain siltä osin kuin se on tarpeellista toimintamme toteuttamiseksi. Teatterimatka.fi julkaistujen artikkelien jakaminen tapahtuu Facebookin rajapinnan kautta Facebookin tunnuksilla, jolloin käyttäjän ei-julkiset tiedot jäävät ainoastaan Facebookin tietoon.

1.1. HENKILÖASIAKKAILTA KERÄTTÄVIÄ PERUSTIETOJA

 • Demografiatiedot, kuten asuinkunta, ikä, sukupuoli, kieli, ansiotaso, arvo tai ammatti, työantajatiedot, ip-osoite-
 • Palveluiden käyttöön liittyvät tiedot, uutiskirjeiden ja markkinointiviestien avaaminen ja sen johdosta tehdyt toimenpiteet
 • Mielenkiintoon ja valintaan liittyvät kohteet, kuten suoramarkkinointisuostumukset ja suoramarkkinointikiellot
 • Palvelun käyttäjien tuottama sisältö, kuten palvelun käyttäjän ja teatterimatka.fi välinen viestintä

1.2. YRITYSASIAKKAIDEN HENKILÖKOHTAISESTI TUNNISTETTAVAT TIEDOT:

 • Perustiedot, kuten etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ip-osoite;
 • Työnantajan tiedot, kuten työnantajan nimi, y-tunnus, toimiala ja yhteystiedot;
 • Tehtäviin ja asemaan liittyvät tiedot, kuten vastuualue ja hallituksen jäsenyys;
 • Asiakkuuteen liittyvät tiedot, kuten tilaukset, laskutustiedot, yhteydenotot ja reklamaatiot
 • Valintoihin ja mielenkiinnonkohtaisiin liittyvät tiedot, kuten suoramarkkinointisuostumukset ja -kiellot, tiedot mielenkiinnonkohteista
 • Keräämme tietoja myös potentiaalisista yritysasiakkaista. Potentiaalisten yritysasiakkaiden tiedot vastaavat olemassa olevien yritysasiakkaiden tietoja.

1.3. KYSELYTIEDOT

Kehitämme sivustoamme jatkuvasta. Tätä varten voimme suorittaa verkkosivuillamme eri tyyppisiä kyselyitä tutkimustarkoituksessa. Emme yhdistä näitä tietoja tunnistetun asiakkaan tietoihin, ellemme ole saaneet siihen erityistä suostumustasi

1.4. ARKALUONTEISET HENKILÖTIEDOT

Teatterimatka.fi ei lähtökohtaisesti ylläpidä arkaluonteiseksi luonnehdittuja tietoja. Mikäli sellaisia kuitenkin ilmenee käyttäjän ja teatterimatka.fi:n välisessä viestinnässä tulemme poistamaan ne välittömästi elleivät ne ole välttämättömiä toimintamme toteuttamiseksi.

2. TEATTERIMATKA.FI SÄHKÖPOSTIREKISTERIN YLLÄPITO

Teatterimatka.fi kerää ja ylläpitää käyttäjistään sähköpostirekisteriä, jotta voimme tarjota käyttäjillemme parempia ja ajankohtaisempia palveluja. Sähköpostirekisteriä ylläpidetään MailChimp ohjelmiston avulla. Sähköpostirekisterin sisältö perustuu yllämainittuihin perustietoihin, sekä suoramarkkinointisuostumuksiin ja suoramarkkinointikieltoihin. Mikäli olet tilannut uutis/sähköpostikirjeemme ja haluat peruuttaa sen sinun tulee peruuttaa tilauksesi uutis/sähköpostikirjeen lopusta löytyvästä ”En halua enää teatterimatka.fi -uutiskirjeitä” linkistä tai ottamalla yhteyttä palvelumme ylläpitoon saku@teatterimatka.fi Käytämme sähköpostirekisteriä tarjotaksemme parempaa ja henkilökohtaisempaa palvelua. Voimme tarjota sinulle myös yhteistyökumppaniemme etuja, kuten edullisempia teatterilippuja.

3. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYS

Teatterimatka.fi säilyttää vain liiketoimintamme kannalta oleellista tietoa niin kauan kuin se on tarpeenmukaista huomioiden kulloinkin voimassaoleva lainsäädöntö.

4. KOLMANSIEN OSAPUOLIEN EVÄSTEET

Teatterimatka.fi-verkkosivulla käyttäjästatistiikkaa keräävät ja mainoksia esittävät kolmannet osapuolet asettavat käyttäjien selaimeen evästeitä, jotka poistetaan määräajan kuluttua. Evästeet ovat selaimen tallentamia pieniä tiedostoja, jotka kertovat muun muassa sivustolla vierailevien käyttäjien määrän ja vieraillut sivut sekä mitä mainoksia käyttäjä näkee vierailullaan näkee ja klikkaa.

Evästeitä hyödynnetään paremman käyttökokemuksen mahdollistamiseksi, palvelujen analysointiin ja mainonnan kohdistamiseen. Evästeet tallentavat muun muassa käyttäjän kirjautumis- ja näyttöasetukset. Evästeitä voidaan käyttää myös sijaintiperusteisten mainosten esittämiseen. Teatterimatka.fi-verkkosivulla kävijämääriä mittaavat esimerkiksi Google Analytics ja Jetpack, joiden tietosuojalausekkeisiin löytyvät linkit tämän tietosuojalausekkeen lopusta.

5. SIVUSTOLLE UPOTETTU SISÄLTÖ

Teatterimatka.fi-verkkosivulle on upotettu ulkopuolisten verkkopalveluiden sisältöä. Tällaisia palveluita ovat Facebook, Youtube, Vimeo, Instagram, Twitter, Lippu.fi, Ticketmaster.fi, NetTicket.fi, sekä yhteistyökumppaniyritysten, kuten teattereiden verkkosivujen sisältö. Teatterimatka.fi ei ylläpidä eikä julkaise näitä yllä mainittuja palveluita, eikä ole vastuussa niiden oikeellisuudesta. Ulkopuolisilta verkkosivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Upotettuja sisältöjä tarjoavat kolmannet osapuolet voivat kerätä tietoa käyttäjistä, käyttää evästeitä, tallentaa IP-osoitteesi, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja seurata vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet itse kirjautunut käyttäjänä kyseiselle sivustolle. Lisätietoja palvelujen tietosuojalausekkeista löydät kyseisistä verkkopalveluista.

6. ANALYTIIKKA

Teatterimatka.fi käyttää analytiikkaa ulkopuolisilta palveluntarjoajilta, kuten esimerkiksi Google Analytics, Jetpack ja MailChimp. Kehitämme palvelumme jatkuvasti analytiikan avulla.

7. OIKEUTESI HENKILÖKOHTAISIIN TIETOIHISI

Sinulla on käyttäjänä aina oikeus pyytää lisätietoja henkilökohtaisista tiedoistasi. Sinulla on myös aina oikeus pyytää poistamaan henkilökohtaisia tietojasi sähköpostilla saku@teatterimatka.fi. Huomioithan, että poistettavat tiedot saattavat vaikuttaa sinulle tarjottuihin palveluihin.

8. TIETOSUOJALAUSEKKEEN PÄIVITTÄMINEN

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti, pidätämme tästä syystä oikeuden muuttaa tämän tietosuojalausekkeen ehtoja ilmoittamalla siitä palvelussamme. Muutokset voivat perustua myös voimassa olevan lainsäädännön muutoksiin.

Tämä tietosuojalauseke on päivitetty 27.5.2021

9. KOLMANSIEN OSAPUOLIEN TIETOSUOJALAUSEKKEET

GoogleAnalytics https://policies.google.com/privacy?gl=GB&hl=en

WordPress Jetpack https://jetpack.com/2018/05/25/jetpack-gdpr/

MailChimp https://mailchimp.com/gdpr/

Lisätiedot

 • Saku Johansson

 • saku@teatterimatka.fi

 • 0400 908 881